גשר עילי בקבוצת יבנה

8 במאי 2018

הצעה זו היא פרי יוזמה של קבוצת יבנה שמטרתה התאמת מבני "העציונים" לדיירים שהתבגרו איתם. עם הקמתם בסוף שנות ה-60 תאמו המבנים לאופי הקיבוץ של התקופה, כמו גם ליושביהם. בחלוף יותר מיובל מיום הקמתם, אותם דיירים זקוקים לסביבת חיים מותאמת לצרכיהם המשתנים. "העציונים" הוותיקים נדרשים לייצר מרחב מחייה חדש, מאפשר, השומר על אופיים המקורי, ויחד עם זאת נגיש ומעודכן לתקופה הנוכחית.

השביל העילי מנגיש את הקומה העליונה לאוכלוסייה המבוגרת ותואם את עקרונות התכנון אוניברסלי, הוא מהווה "לנד מארק" חדש המרענן את המרחב הציבורי. הבינוי יוצר מרחב עילי לארבע דירות שאינו נצמד לחזיתות המבנה ובכך שומר על אופיים של חללי הכניסות לדירות. המרחב העילי והתחתון מאפשר אינטראקציה חדשה בין דיירי המבנים והקיבוץ בכלל. לדירות הקיימות נוסף מרחב מוגן הנצמד לחזיתות האחוריות ומאפשר ארגון יעיל וחדש של חללי הדירה.

תגיות: , , ,

error: Content is protected !!