השתתפות במסמכי "ועדת היגוי לכתיבת הנחיות לתכנון מותאם לילדות וילדים צעירים ומשפחותיהם – ביוזמת משרד החינוך ובתמיכת קרן Bernard van Leer"

26 במאי 2022

מסמך שלנו – זרתא סטודיו בע"מ

ועדת היגוי לגיבוש הנחיות תכנון – מוסדות ציבור עבור ילדות וילדים צעירים ומשפחותיהם

תגיות: , , , ,