תכנית בינוי למכינת מיתרים לכיש, שלוחת אליאב

3 ביולי 2022

בשיתוף עם ערן קולודיצקי, אדריכל נוף